Základní dokumenty PDF Tisk

Základní dokumenty Církve bratrské jako Zásady, Ústava a Řád jsou k dispozici na webu cb.cz.

 
Výroční zprávy PDF Tisk

Výroční zprávy připravuje a schvaluje staršovstvo sboru. Jsou veřejně projednávány na výročním členském shromáždění.

 
Studijní texty PDF Tisk

Pavlův dopis do Říma: výkladové texty k týdennímu studiu:


Další texty: