Únor

Pravidelné svitavské bohoslužby:
10.2. 16:00 - kázání Dan Lupton: Mějte na paměti - On vládne nad národy
24.2. 9:30 - kázání Jan Boštík

 

 

Biblické vyučování - probíhá čtvrtky od 17:30 ve Fabrice, 3. podlaží, učebna 1.