Leden

30.1. 17:30 Fabrika, učebna č. 1- biblická na téma Alfa kurzu "Proč a jak mluvit o víře s druhými?"

Biblické hodiny:

2.1. 17:30 skupinka u Boštíků
9.1. 17:30 Fabrika, učebna č. 1 - Alfa kurz "Jak odolat Zlému" (jak se vyrovnat s pochybnostmi, pokušením, obviněním, útoky; jak se můžeme bránit a smysluplně žít) - přednáška s diskuzí
16.1. 17:30 Fabrika, učebna č. 1- Alfa kurz "Uzdravuje Bůh i dnes?"
23.1. 17h - ekumenická bohoslužba v kapli USP
30.1. 17:30 Fabrika, učebna č. 1- biblická na téma Alfa kurzu "Proč a jak mluvit o víře s druhými?"

Ekumenické bohoslužby:
15.1. 17h - ekumenická bohoslužba v ČCE
23.1. 17h - ekumenická bohoslužba v kapli USP
po bohoslužbách bude uskutečněna sbírka na sirotčinec v Nairobi, kde působí Jana Vlčková

Svitavské nedělní bohoslužby:
12.1. 16:00, Fabrika Svitavy - doprovodný program pro děti bude jako obvykle zajištěn.
26.1. - Svitavská bohoslužba se nekoná, v Litomyšli bude návštěva potencionálního budoucího kazatele Daniele Kvasničky