Květen

neděle 25.5. 9:30 bohoslužba ve Fabrice ve Svitavách (o králi Davidovi)
čtvrtek 29.5. 17:30 Fabrika - biblická hodina Poutní písně 3 (Žalm 120) & O Bibli kralické


Biblické hodiny (každý čtvrtek 17:30, Fabrika, 3. podlaží, učebna č. 1):

1.5. ruší se z důvodu státního svátku a nemoci
8.5. místo biblické je opékání u Boštíků od 17:00 (pokud nebude pršet; klobásky, špekáčky, ... s sebou)
15.5. Poutní písně 1 (Žalm 131 - "... jako nakojené dítě je má duše...")
22.5. Poutní písně 2 (Žalm 126 - "...ti kdo v slzách sejí budou s jásotem sklízet...")
29.5. Poutní písně 3 (Žalm 120) & O Bibli kralické

Svitavské nedělní bohoslužby (2. a 4. neděle v měsíci, Fabrika, 3. podlaží, aula; zajištěn doprovodný program pro děti):
11.5. 16:00, Fabrika Svitavy - program má mládež z Moravské Třebové
25.5. 9:30, Fabrika Svitavy (o králi Davidovi)