Červen

čtvrtek 26.6. 17:30 Fabrika - biblická hodina - Poutní písně 5 (Žalm 130)


Biblické hodiny (každý čtvrtek 17:30, Fabrika, 3. podlaží, učebna č. 1):
5.6.
12.6. Poutní písně 4 (Žalm 121 - "Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? ..."). POZOR změna - tato biblická hodina nebude ve Fabrice, ale u Bartošů!
19.6. POZOR změna - bude setkání ohledně vedení svitavské stanice - zváni jsou všichni svitavští. Ne ve Fabrice, ale u Boštíků!
26.6. Poutní písně 5 (Žalm 130)

Svitavské nedělní bohoslužby (2. a 4. neděle v měsíci, Fabrika, 3. podlaží, aula; zajištěn doprovodný program pro děti):
8.6. 16:00, Fabrika Svitavy - Zdeněk Fikejz - letnice
22.6. 9:30, Fabrika Svitavy

Promítání a beseda s Jurou Kováčem o Keni, středa 18.6. 18:00 Tyjátr Svitavy,