Červenec

neděle 27.7. 9:30 neděle English campu s grilováním v Novém kostele v Litomyšli


Biblické hodiny ani Svitavské nedělní bohoslužby se v červenci a srpnu NEkonají.

středa 9.7. 18:00 modlitební setkání u Boštíků
neděle 27.7. 9:30 neděle English campu s grilováním v Novém kostele v Litomyšli - campová bohoslužba, grilování, odpolední volná procházka