Srpen

29.-31.8. English Camp Reunion


sobota 9.8. 11:30 svatba Adama a Noemi - kostel ČCE v Moravské Třebové

Biblické hodiny
ani Svitavské nedělní bohoslužby se v červenci a srpnu NEkonají.