Květen

neděle 31.5. 9:30 bohoslužba v Litomyšli

Setkání nad Biblí a modlitební (každý čtvrtek 17:30, až na výjimky Fabrika, 3. podlaží, učebna č. 1):
7.5. dopis Římanům 3,21-31 (Víra Ježíšova) (Daniel Kvasnička)
14.5. modlitební - za potřeby lidí, ...
21.5. Saša Patalakh: Povídání o Ukrajině a životní cestě, která vedla od drog, ukrajinské mafie, AIDS až k víře a nezištné pomoci druhým ...
28.5. členské shromáždění nejen pro členy, s volbou nového vedení, ve Fabrice

Svitavské nedělní bohoslužby (2. a 4. neděle v měsíci, Fabrika, 3. podlaží, aula; zajištěn doprovodný program pro děti):
10.5. 16:00, Fabrika Svitavy, kázání Daniel Kvasnička
24.5. 9:30, Fabrika Svitavy, téma Proč jít za Ježíšem (Jan Pechanec) (pozor změna - Saša Patalakh nebude)

English Cluby se v dubnu-červnu konat nebudou, těšíme se na English Camp!

Většina našich aktivit ve Svitavách se v současné době koná v multifunkčním centru Fabrika, Wolkerova alej 92/18 ve Svitavách. 
Dostanete se k ní od velkého kruhového objezdu směrem na Lačnov/Českou Třebovou, cca 250m za kruhovým objezdem doleva. Viz mapy.cz.