Červenec

11.-18.7. English Camp
neděle 19.7. 9:30 pokempová bohoslužba v Litomyšli v Novém kostele
každou neděli je bohoslužba v Litomyšli v Novém kostele od 9:30

Setkání nad Biblí ani svitavské bohoslužby se v červenci neplánují.

neděle 5.7. 18:00 v Bílém kostele na náměstí - bohoslužba smíření k výročí mistra Jana Husa