Říjen

čtvrtek 29.10. se nekoná

Setkání nad Biblí a modlitební (každý čtvrtek 17:30, až na výjimky Fabrika, 3. podlaží, učebna č. 1):
1.10. modlitební (Jan Boštík)
8.10. biblická s Danielem Kvasničkou - Dopis apoštola Pavla do Říma 6:3-23 (Půjčovna - podruhé)
15.10. se nekoná
22.10. biblická s Danielem Kvasničkou - Dopis apoštola Pavla do Říma 7:1-6 (Volnost od Zákona)
29.10. se nekoná

Svitavské nedělní bohoslužby (2. a 4. neděle v měsíci, Fabrika, 3. podlaží, aula; zajištěn doprovodný program pro děti):
11.10. 16:00, "litomyšlská neděle" ve Svitavách, kázání Daniel Kvasnička - miluj Pána Boha a bližního svého
25.10. 9:30, kázání Jan Boštík (Vztahy v rodině)

Mládeže
neděle 11.10. 12:00, v bytě u Dana Luptona
neděle 25.10. 12:00, v bytě u Dana Luptona
zhruba 1x za 14 dní, dle domluvy

English Cluby
sobota 24.10. 15:00 ve Fabrice v aule - info zde

Další
29.10.-1.11. Brodfest - setkání mládeže nejen z Církve bratrské

Většina našich aktivit ve Svitavách se v současné době koná v multifunkčním centru Fabrika, Wolkerova alej 92/18 ve Svitavách. 
Dostanete se k ní od velkého kruhového objezdu směrem na Lačnov/Českou Třebovou, cca 250m za kruhovým objezdem doleva. Viz mapy.cz.