Červenec

16.-23.7. English Camp

sobota 23.7. 16:00 Garage sale (Bleší trh), farní zahrada v Semaníně

neděle 24.7. 9:30 pokempová bohoslužba v Litomyšli v Novém kostele + křest

každou neděli je bohoslužba v Litomyšli v Novém kostele od 9:30

Setkání nad Biblí ani svitavské bohoslužby se v červenci neplánují.