Rádi Tě uvidíme mezi námi

Církev bratrská v Lištné je komunitou lidí, kteří chtějí svou víru žít nejen v neděli. Naším kompasem je Bible a centrem našeho života je Ježíš Kristus. Chceme se líbit Bohu, přebývat v Jeho přítomnosti, žít podle Jeho vůle a především žít podle Jeho největšího přikázání – milovat Boha a lidi kolem sebe.

Oznámení

Kázání

...starší kázání

Online kázání

Každou neděli od 10.30