DOROST

Ahoj,
Klub dorostu je pro dospívající, mladé lidi plné elánu do života ve věku od 12–16 let. Pravidelná setkání jsou vždy v pátek od 17:00 hodin. Dále budeme pořádat různé zážitkové akce, víkendové pobyty,na které vás tímto všechny zveme. Chceme, aby celoroční motivací všech dorostenců byl letní stanový – zážitkový tábor.

 

Seznam vedoucích skupinek na dorostu:
(rozdělení na holky a kluky)

HOLKY: Lucka P., Lucka B. a Gabka
KLUCI: Kristián, Szymon, Robert

 

Akce

 

 

Sjezd Dorostu 2016 říjen

Připravujeme!!