NEDĚLNÍ BESÍDKA

Podstatnou a velmi důležitou součástí církve jsou naše děti. Chceme pro ně to nejlepší, a tak jim poskytujeme dostatek podnětů pro rozvoj jejich duchovního života, ale i kamarádských vztahů. Proto pro ně každou neděli máme připravený program, kde s nimi lidé, kteří je mají rádi, hrají rozmanité hry, zpívají písničky, vyprávějí příběhy z Bible - právě takovým způsobem, který je jejich věku srozumitelný. Povídají si s nimi o jejich zážitcích a povzbuzují je k propojení života v církvi s životem mimo církev. I děti činí každodenně spoustu rozhodnutí a řeší důležité věci. Tak proč jim nevyprávět o tom, kdo je jejich Stvořitel, který to má všechno pod kontrolou? O tom, který je jim vždy nablízku,miluje je a pomůže jim nepřizpůsobovat se světu a zároveň mít lidi v něm rád? Děti se umí velmi brzy rozhodovat, a proto když chtějí mít vztah s Ježíšem, povzbuzujeme je k přijetí Krista za svého Spasitele a Pána. Věříme, že jsou schopné se stát plnohodnotnými křesťany, kteří slyší Boží hlas a učí se ho poslouchat.

Lego Klub

Lego Klub v našem sboru, upoutávka

Během prázdnin Lego Klub není.


FOTKY