Duch svatý

Potřebujeme znovu objevit a obnovit hodnoty, které jsme ztratili — cílevědomé vytváření půdy a prostoru pro službu Ducha svatého; hledání Ducha svatého v modlitbě; vyučování o křtu Duchem svatým

Formovat Krista v nás

To znamená vyvážený růst v charakteru i obdarování.

KRISTOVA CÍRKEV
Apoštolsko- prorocká služba, chvály a uctíváni, modlitební život
DALŠÍ KROKY
Formování Krista v nás samotných, Duch svatý
RODINA
Sborový život, týmové vedení
VŠICHNI LIDÉ
Evangelizace, nedělní shromáždění, biblické vyučování