Modlitební život

Sbor musí dále rozvíjet a budovat modlitební život – hnací síla. Modlitba je osobní službou Bohu – budeme usilovat o to, aby se mohl každý zapojit podle míry víry, kterou obdržel.

„Můj dům bude nazván domem modlitby…“ (Mt. 21, 13)

Apoštolsko-prorocký charakter

Duch svatý bude obnovovat apoštolskou a prorockou službu v našem sboru, která má vliv také na místa mimo sbor.

„Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš.“ (Ef. 2, 20)

Obnova prorocké služby – směřujeme k uzdravení jazyka, protože: každý rozhovor buď posílí nebo oslabí naši touhu po Bohu. Budeme povzbuzovat a budovat tuto službu.

Obnova ve chválách a v uctívání

Podporujeme průkopnickou práci v duchovní i umělecké oblasti. Vnímáme, že Bůh chce obnovit Davidův stánek.

„V ten den zdvihnu stánek Davidův, kterýž klesá, a zahradím mezery jeho, a zbořeniny jeho opravím, a vztyčím  jej jako za dnů starodávných…“ (Ámos 9, 11)

KRISTOVA CÍRKEV
Apoštolsko- prorocká služba, chvály a uctíváni, modlitební život
DALŠÍ KROKY
Formování Krista v nás samotných, Duch svatý
RODINA
Sborový život, týmové vedení
VŠICHNI LIDÉ
Evangelizace, nedělní shromáždění, biblické vyučování