Sborový život

Podporujeme odklon od nedělního křesťanství ke každodennímu živému vztahu s Bohem. Chceme dále rozvíjet modlitební setkání a skupinky, tam se tvoří jednota sboru, tam je také možný duchovní růst sboru. Individuální růst křesťana probíhá v procesu služby.

Nedělní shromáždění

Podporujeme odklon od nedělního křesťanství ke každodennímu živému vztahu s Bohem. Chceme dále rozvíjet modlitební setkání a skupinky, tam se tvoří jednota sboru, tam je také možný duchovní růst sboru. Individuální růst křesťana probíhá v procesu služby.

KRISTOVA CÍRKEV
Apoštolsko- prorocká služba, chvály a uctíváni, modlitební život
DALŠÍ KROKY
Formování Krista v nás samotných, Duch svatý
RODINA
Sborový život, týmové vedení
VŠICHNI LIDÉ
Evangelizace, nedělní shromáždění, biblické vyučování