Vítáme vás

 

na stránkách misijního sboru církve bratrské v Třinci na Sosně.

        Jsme společenství lidí, jehož posláním je milovat Boha a bližního svého jako sebe sama. Jsme zde proto, abychom sloužili a pomáhali potřebným, ukazovali lidem cestu k Bohu a pomáhali najít smysl života. Přinášíme dobrou zprávu všem generacím, že díky Ježíši Kristu je vždy možné začít znovu.

        Naším cílem je vnášet lásku a vzájemné pochopení do mezilidských vztahů a žít podle Božích norem v praktickém životě.

        Jsme otevření ke spolupráci s jinými církvemi.