Fotografie

Noční výlet na Milešovku

Tradiční výlet v noci na nejvyšší vrchol Českého středohoří. Mladá skupinka se vydala od Větruše na Milešovku.

Velikonoční výlet 2019

Společně s některými křesťany jsme se vydali na tradiční výlet na Lovoš a do Opárna.

« 1 z 3 »

Novoroční výlet 2019

Každý rok organizujeme výlet do okolí našeho města. Tentokrát jsme zamířili do kostela sv. Floriana v Krásném Březně.

Sborová dovolená 2018

V létě jsme spolu strávili týden v jižních Čechách.

« 1 z 4 »

Legoprojekt 2018

Každý rok nejlepší akce pro děti od 6 do 12 let, které milují LEGO. Stavíme z 440 000
kostiček a na ploše 8 x 3,5 metru podle návodu i fantazie městečko.

« 1 z 3 »

Velikonoce 2018

Fotografické střípky z letošních Velikonoc. Sváteční bohoslužby a tradiční výlet na Lovoš s církvemi z Lovosic a Děčína.

« 1 z 9 »

Novoroční výlet 2018

Tradiční a první výlet v roce 2018. Pojďte s námi na Masarykova zdymadla v Ústí nad Labem.

« 1 z 6 »

Vánoce 2017

Vánoční bohoslužba ve fotografiích. Připomněli jsme si slova

„…hle, Pánův anděl se mu ukázal ve snu a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou ženu; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“ To všechno se událo, aby se naplnilo, co bylo řečeno od Pána skrze proroka: ‚Hle, ta panna otěhotní a porodí syna a dají mu jméno Immanuel‘,což v překladu znamená: ‚Bůh s námi.‘“ Matouš 1:18n

« 1 z 3 »

Dětská vánoční slavnost 2017

Děti zpívají, hrají, recitují a vyprávějí Bohu. Vzdáváme ti chválu, Bože, vzdáváme ti chválu! Tvé jméno je blízko, vypráví se o tvých divech. Žalm 75, 2

« 1 z 6 »

Stroj času 2017

Letní „tábor“ pro děti od 9 do 14 let. Děti letos cestovaly časem. Potkaly se s Husem, Komenským, dokonce se samotným Petrem Jaškem. Nakonec se děti podívaly do budoucnosti, ale na věčnost se nedostaly, protože k tomu potřebují správně nastavit „svá srdce“. Zeptejte se jich sami.

« 1 z 19 »