Kdo jsme

Společenství rozmanitých lidí a všech generací

… které pojí víra v osobního Boha Stvořitele,
… kteří spatřují naději v evangeliu Ježíše Krista,
… rozhodli se následovat Jeho příkladu – jakkoliv to je náročné – ale poznali,
že to stojí za to.

Chceme být otevřeným společenstvím

Rádi přivítáme kohokoliv na bohoslužbách nebo i jiných setkáních.
Snažíme se, aby se v našem společenství předávalo živé svědectví
o Ježíši Kristu ukřižovaném a vzkříšeném, které je tak naléhavé,
plné naděje a oslovující již po 2000 let.

Čemu věříme

Církev bratrská (CB) je větví křesťanské církve navazující na českou
i světovou reformaci.
Tvoří ji otevřená společenství lidí, kteří věří v Ježíše Krista
jako Božího Syna a svého zachránce, přijímají Bibli za měřítko víry,
učení i života.

Sbory Církve bratrské vidí svůj úkol ve vyznávání křesťanské víry,
ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících
a v praktické pomoci potřebným lidem.

Více informací na oficiálních stránkách Církve bratrské.

Historie sboru

1945

do Ústí nad Labem přicházejí členové Jednoty českobratrské – nejprve se setkávají po rodinách. Poté se nedělní bohoslužby konají ve zvláštní škole v Divišově ulici.

1946 – na konferenci Jednoty bratrské v Brně uznání sboru v Ústí nad Labem, který měl se svými stanicemi ( Děčíne, Teplice) kolem 40 členů

1949 – přesídlení do získaného objektu v ulici K Národnímu domu č. 12 – první kazatel sboru Jaroslav Kučera

1955 – kazatelem Karel Toušek

1958 – odnětí státního souhlasu kazateli K. Touškovi (trest za aktivní práci s mládeží)

1959 – kazatelem Miroslav Cvrček

1961 – sbor utrpěl ztrátou modlitebny v důsledku asanace

1963 – sbor po dvou letech provizoria přebírá nevyhovující prostory rodinného domu v ulici v Zahrádkách 33, který i po úpravách nepostačuje potřebám sboru

1967

u všech sborů Jednoty českobratrské dochází ke změně jména – na dnešní Církev bratrskou

1968 – plánovaná výstavba modlitebny na  Rooseveltově ulici (dnes ul. Winstona Churchilla) – záměr neschválen státní mocí – administrátorem sboru Antonín Voříšek

1969 – kazatelem sboru Jan Liguš

« 1 z 3 »

1970 – zakoupen sborový dům v Teplicích. Do sboru v Ústí přichází kazatel  Vlado Fajfr. Sbor nedostává souhlas pro realizaci přístavby a rozšíření bohoslužebného prostoru.

1972 – duchovní probuzení mezi mládeží ústeckého sboru – kazatelem Štefan Paluchník

1983 – od usteckého sboru se osamostatnila stanice Teplice – kazatel K. Taschner

1988 – oficiální rozdělení sborů Ústí nad Labem – odčleněním stanice Děčín – kazatelem Daniel Fajfr

1989 – období náboženské svobody- výstavba modlitebny (přístavbou a rekonstrukcí stávajícího objektu). Část členů odchází ze sboru a zakládá společenství Nový život.

1994

dokončení a slavnostní otevření nové modlitebny

1996 – kazatelem Daniel Kaleta

2003 – 2005

několik rodin opouští sbor a zakládá Biblické společenství křesťanů

2004 – kazatelem  opětovně Štefan Paluchník

2011 – kazatelem ústecký rodák Ján Hábl

2016 – kazatelem Miroslav Haszics (SK)