Kontakt

IČO 26520419
Číslo účtu: 2600175049/2010 (Fio banka)

adresa a sídlo sboru
Sbor Církve bratrské v Ústí nad Labem
V Zahrádkách 1011/33
400 01 Ústí nad Labem, Klíše

nedaleko městského stadionu
trolejbus č. 60 stanice V Zahrádkách,
trolejbus č. 54, 56 stanice Beethovenova

kazatel a správce sboru

Mgr. Miroslav Haszics

kazatel a správce sboru
V Zahrádkách 33 (sídlo sboru)
734 684 772
miroslav.haszics@cb.cz

bratři starší (staršovstvo)

Staršovstvo je výkonným orgánem sboru,
zodpovědné za rozhodování ve všech oblastech
života sboru – v pastoračních záležitostech,
v otázkách teologických, liturgických
i hospodářských.
To vše s bázní a chvěním, v pokoře před
Pánem Kristem, starší hledají směřování
v Jeho Duchu.

Ing. Pavel Kryl
místopředseda staršovstva, senioři, ekuména
725 747 414
pavkry@gmail.com

Luboš Litera
správce sborového domu
777 738 906
lubos.litera@navijarna-hmf.cz

Ing. arch. Matěj Páral
diakonie
732 716 937
paral@wo.cz

Ing. Bronislav Špičák
724 035 243
spicakb@gmail.com

Bc. Jaroslav Šams, Dis.
737 438 769
samsovi@seznam.cz