Koncert pro Archu – Štěpán Rak live

Pozvánka na koncert Štěpána RakaSpolek NA CESTĚ ve spolupráci se sborem Církve bratrské ve Vsetíně pořádá benefiční Koncert pro Archu Štepána Raka, který se uskuteční v pátek 23. března 2018 od 18.30 ve sborovém domě Církve bratrské ve Vsetíně, Horní Jasenka č. 102

Světově uznávaný kytarový virtuos, skladatel a profesor AMU Štepán Rak vystoupí v komponovaném pořadu renesanční hudby a mluveného slova „Vivat Comenius“ na téma Komenského knihy z roku 1642 „Obecná porada o nápravě věcí lidských“.

Vstupné 160 Kč v předprodeji a 190 Kč na místě.

V závěru setkání organizujeme sbírku ve prospěch sociální práce s mládeží a údržby objektu na Palackého ulici, ve kterém spolek tuto práci provádí.

Po koncertu následuje pro diváky posezení ve sborovém domě s drobným občerstvením

Předprodej bude zahájen 26. 2. 2018 v Infocentru města Vsetín na Dolním náměstí.

„Písmákem snadno a rychle“

Pozvánka na seminář o BibliV neděli 4. března 2018 zveme všechny, kdo se chtějí dozvědět něco o Bibli, na seminář věnovaný právě této knize knih. Začátek je ve 14.00 v naší modlitebně.

Dozvíte se mimo jiné

  • Co je vlastně Bible
  • Proč je v Bibli zrovna to, co tam je
  • Jak se vyznat v jednotlivých překladech a jak se v Bibli orientovat
  • Proč trávit čas s Biblí
  • Jak porozumět biblickému textu

Kromě nových informací nás čeká také společná práce s biblickým textem

S sebou: Bibli, tužku a papír, dobrou náladu


Sborový víkend v Čičmanech

Sborový víkendový pobyt se uskuteční v malebné obci Čičmany, obklopené krásnou přírodou Strážovských vrchů. Obec je také známa svou památkovou rezervací slovenské lidové architektury a je od Vsetína vzdálena asi 90 km.

Kdy: 8. – 10. 6. 2018 (pozvánka v pdf)

Ubytování: v penzionu Dom sv. Bystríka ve 2 až 3 lůžkových pokojích, z nichž 2/3 mají vlastní sociální zázemí, kapacita penzionu je 72 míst.

Stravování: plná penze, v sobotu je možnost balíčků místo oběda nebo polopenze

Cena ubytování s plnou penzí:

dospělý 1280 Kč
žena samoživitelka pečující o děti mladší 15 let 640 Kč
dítě 13 – 14 let 640 Kč
dítě 3 – 12 let 360 Kč
dítě do 3 let zdarma bez nároku na lůžko a stravu

Přihlášení: u Ester Savkové do konce dubna

Zálohy: 500 Kč za dospělého a 250 Kč za dítě uhraďte do konce dubna na účet sboru 2200640087/2010 (do poznámky uveďte Vaše příjmení a heslo Čičmany) nebo zaplaťte v hotovosti Ester Savkové

Na pobyt přijali pozvání bratr kazatel Tibor Máhrik a jeho manželka. Bratr nám poslouží slovem při společných programech.

Upozornění: Všichni účastníci (včetně dětí) musí mít s sebou platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).

Za Sbor Církve bratrské ve Vsetíně srdečně na tuto akci zvou organizátoři Mojmír a Pavla Hurtovi, Jiří a Ester Savkovi.

Alianční týden modliteb

Alianční týden modlitebZveme všechny k účasti na ekumenických modlitebních večerech, které se budou konat vždy v 18.00 na různých místech Vsetína, podle rozpisu níže.

Tématem jednotlivých promluv budou listy sedmi sborům zapsané v knize Zjevení.

Závěrečný večer, konaný v prostorách Sboru Církve bratrské na Jasence, bude spojen s Večerem chval.

EKUMENICKÉ VEČERY 2018
začátek vždy v 18:00
DATUM MÍSTO TÉMA SLOVO MÁ
Ne 21. 1. Dolní sbor ČCE Církvi v Efezu Jan Vopalecký
Po 22. 1. Kostel ŘKC Církvi ve Smyrně Lenka Freitingerová / Josef Fišer
Út 23. 1. Harmonie Ohrada (Diakonie) Církvi v Pergamu Pavel Kostečka
St 24. 1. Horní sbor ČCE Církvi do Thyatir František Král
Čt 25. 1. Křesťanské sbory Církvi do Sard Pavel Freitinger
Pá 26. 1. Církev adventistů sedmého dne Církvi do Filadelfie Bronislav Czudek
So 27. 1. BJB Rokytnice Církvi do Laodikeje Tomáš Pospíchal
Ne 28. 1. CB Jasenka Já jsem alfa i omega Daniel Ott

Novoroční verše 2018

Verš pro rok 2018

Sbor

Žalm 38,10 Před sebou máš, Panovníku, všechny moje tužby a můj nářek utajen ti není.

Staršovstvo

Jonáš 2,10 U Hospodina je spása.

Besídka

2 Korintským 13,11 Nakonec, bratří: žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi.

Dorost

Žalmy 69,33 Kdo se dotazujete na Boží vůli, okřejete v srdci.

Uturn

Přísloví 3,5-6 Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.

Střední generace

Žalm 84,13 Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž doufá v tebe!

Seniorklub

Malachiáš 3,20 Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích. Rozběhnete se a budete poskakovat jako vykrmení býčci

Hudební skupinky

Žalm 84,4-5 Hospodine zástupů, můj Králi a můj Bože! Blaze těm, kdo bydlí ve tvém domě, mohou tě zde vždycky chválit.

Diakonie

Žalm 92,5 Hospodine, svými skutky působíš mi radost, plesám nad činy tvých rukou

Elim Vsetín, o.p.s.

Abakuk 3,17-18 I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který je má spása.

Centrum Archa – Na Cestě, z. s

Žalmy 68,35 Uznejte Boží moc! Jeho vznešenost se klene nad Izraelem, jeho moc do mraků strmí.

Nové obzory astronomie

PozvánkaSrdečně zveme na přednášku astronoma Jiřího Srby, která se uskuteční v neděli 7 .ledna 2017 ve 13.00.

Půlnoční Bohoslužba

Pozvánka na půlnočníSrdečně zveme na Půlnoční bohoslužbu, která se uskuteční na Štědrý den, 24.12.2017, ve 22.00 na parkovišti před sborovým domem.

Můžete se těšit na:

  • koledy
  • živou hudbu
  • krátké zamyšlení o Vánocích
  • punč

Po skončení jste zváni na malé občerstvení a prohlídku velkého sálu modlitebny.

Dětská vánoční slavnost

Zveme všechny na Dětskou vánoční slavnost, která se koná 17.12. 2017 od 9,30.

Pojďme se společně s dětmi vydat na stopu vánočního dítěte.

Adventní setkání seniorů

V neděli 10. 12. 2017 zveme všechny seniory na Adventní setkání seniorů.

Začínáme ve 13,00, můžete se těšit na zpívání koled, občerstvení, malý dárek i překvapení.

Setkání se koná ve sborovém domě Církve bratrské, Horní Jasenka 102. Na místo konání vede 5 schodů.
Po předchozí telefonické domluvě (tel. 777 211 972) zajistíme dovoz a odvoz v rámci Vsetína.

Budeme moc rádi, pokud přijdete

Zpěvem k oslavě – cyklus koncertů

Plakát "Zpěvem k oslavě"Sbor Církve bratrské ve Vsetíně pořádá při příležitosti 100. výročí založení Církve bratrské na Valašsku cyklus podzimních koncertů pěveckých sborů pod názvem Zpěvem k oslavě.

neděle 12. listopadu 2017 – Pěvecké sdružení valašských učitelek
sobota 25. listopadu 2017 – EFFATHA – celorepublikový pěvecký sbor Církve bratrské
pátek 8. prosince 2017 – MIBIDIZO – dětský pěvecký sbor

Začátek všech koncertů je v 17:30.

Vstupné dobrovolné
Po skončení je zajištěno drobné občerstvení

Během koncertů představí svou činnost také dvě organizace poskytující sociální služby:

- ELIM Vsetín, o.p.s.
- NA CESTĚ, z.s.

Tisková zpráva.