Good-bye párty

Plakát Good-bye pártyV neděli 24. června 2018 v 15.00 zveme na rozloučení se školním rokem.

Program:
- pohádková hra pro děti
- společný program ve sborovém domě
- grilování

Vstup volný.

V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

Zváni jsou všichni, být (pra)rodičem není podmínkou.

Červnový koncert

KlavírZveme rodiče, prarodiče i všechny zájemce na tradiční červnový koncert, který se uskuteční v neděli 3. června 2018 ve 13.00.

Na koncertě vystoupí děti a mládež, kteří si pro nás připravili několik skladeb na různé hudební nástroje.

Vstup volný

Pascha – oslava Velikonoc

PlakátStaňte se na jeden večer součástí židovské rodiny a přijďte si vychutnat atmosféru tradiční židovské oslavy svátku Pascha (Velikonoce).
Jednotlivé rituály konané během slavnostní večeře vysvětlí průvodce ve světle historických událostí a Bible.

Zveme všechny na Paschu, židovskou oslavu Velikonoc, která se uskuteční na Zelený čtvrtek 29. března 2018 v 18.00 ve sborovém domě Sboru Církve bratrké, Horní Jasenka 102. Předpokládaná doba trvání cca 2 hodiny.

Vstupné 50 Kč zahrnuje večeři a občerstvení.

Z organizačních důvodů prosíme o registraci do 27. března na e-mail vsetin@cb.cz nebo telefon 777 211 972.

Těšíme se na vás.

Koncert pro Archu – Štěpán Rak live

Pozvánka na koncert Štěpána RakaSpolek NA CESTĚ ve spolupráci se sborem Církve bratrské ve Vsetíně pořádá benefiční Koncert pro Archu Štepána Raka, který se uskuteční v pátek 23. března 2018 od 18.30 ve sborovém domě Církve bratrské ve Vsetíně, Horní Jasenka č. 102

Světově uznávaný kytarový virtuos, skladatel a profesor AMU Štepán Rak vystoupí v komponovaném pořadu renesanční hudby a mluveného slova „Vivat Comenius“ na téma Komenského knihy z roku 1642 „Obecná porada o nápravě věcí lidských“.

Vstupné 160 Kč v předprodeji a 190 Kč na místě.

V závěru setkání organizujeme sbírku ve prospěch sociální práce s mládeží a údržby objektu na Palackého ulici, ve kterém spolek tuto práci provádí.

Po koncertu následuje pro diváky posezení ve sborovém domě s drobným občerstvením

Předprodej bude zahájen 26. 2. 2018 v Infocentru města Vsetín na Dolním náměstí.

„Písmákem snadno a rychle“

Pozvánka na seminář o BibliV neděli 4. března 2018 zveme všechny, kdo se chtějí dozvědět něco o Bibli, na seminář věnovaný právě této knize knih. Začátek je ve 14.00 v naší modlitebně.

Dozvíte se mimo jiné

  • Co je vlastně Bible
  • Proč je v Bibli zrovna to, co tam je
  • Jak se vyznat v jednotlivých překladech a jak se v Bibli orientovat
  • Proč trávit čas s Biblí
  • Jak porozumět biblickému textu

Kromě nových informací nás čeká také společná práce s biblickým textem

S sebou: Bibli, tužku a papír, dobrou náladu


Sborový víkend v Čičmanech

Sborový víkendový pobyt se uskuteční v malebné obci Čičmany, obklopené krásnou přírodou Strážovských vrchů. Obec je také známa svou památkovou rezervací slovenské lidové architektury a je od Vsetína vzdálena asi 90 km.

Kdy: 8. – 10. 6. 2018 (pozvánka v pdf)

Ubytování: v penzionu Dom sv. Bystríka ve 2 až 3 lůžkových pokojích, z nichž 2/3 mají vlastní sociální zázemí, kapacita penzionu je 72 míst.

Stravování: plná penze, v sobotu je možnost balíčků místo oběda nebo polopenze

Cena ubytování s plnou penzí:

dospělý 1280 Kč
žena samoživitelka pečující o děti mladší 15 let 640 Kč
dítě 13 – 14 let 640 Kč
dítě 3 – 12 let 360 Kč
dítě do 3 let zdarma bez nároku na lůžko a stravu

Přihlášení: u Ester Savkové do konce dubna

Zálohy: 500 Kč za dospělého a 250 Kč za dítě uhraďte do konce dubna na účet sboru 2200640087/2010 (do poznámky uveďte Vaše příjmení a heslo Čičmany) nebo zaplaťte v hotovosti Ester Savkové

Na pobyt přijali pozvání bratr kazatel Tibor Máhrik a jeho manželka. Bratr nám poslouží slovem při společných programech.

Upozornění: Všichni účastníci (včetně dětí) musí mít s sebou platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).

Za Sbor Církve bratrské ve Vsetíně srdečně na tuto akci zvou organizátoři Mojmír a Pavla Hurtovi, Jiří a Ester Savkovi.

Setkání mládeže po XXL až L letech

Milí (odrostlí) mládežníci,

máme na mysli ty, kteří chodili do mládeže vsetínského sboru (tedy i do mládeže na tehdejších stanicích vsetínského sboru) v letech 1970 až 1989.

Pro Vás všechny a pro Vaše drahé polovičky jsme připravili setkání po 30 až téměř 50 letech. Všichni jste srdečně zváni (prosíme o potvrzení Vaši účasti).

Datum setkání: sobota 28.04.2018
Místo setkání: modlitebna CB Vsetín, Horní Jasenka 102
Začínáme ve 14.00 hod.

Program:
14.00 – přivítání, káva, zákusek
14.30 – úvodní slovo, písně
15.30 – překvapení
16.30 – rozhovory, společné jídlo
19.30 – 20.00 úklid prostor

Předpokládané ukončení ve 20.00 hod

Srdečně Vás zvou Jan Vávra a Jaromír Hurta

Prosíme o potvrzení Vaši účasti na telefon 737 263 951 (prosím po pracovní době, to je po 16.00 hod) – Jaromír Hurta, nebo e-mailem na adresu: jaromir.hurta@optimumcp.cz (potřebujeme naplánovat a zajistit občerstvení a další věci).

Také uvítáme Vaši pomoc. Jak se získáváním kontaktů na naše vrstevníky, kteří se nám rozutekli po světě, tak i s organizací a programem. Chcete-li pomoci, ozvěte se na výše uvedené kontakty. Děkujeme.

Alianční týden modliteb

Alianční týden modlitebZveme všechny k účasti na ekumenických modlitebních večerech, které se budou konat vždy v 18.00 na různých místech Vsetína, podle rozpisu níže.

Tématem jednotlivých promluv budou listy sedmi sborům zapsané v knize Zjevení.

Závěrečný večer, konaný v prostorách Sboru Církve bratrské na Jasence, bude spojen s Večerem chval.

EKUMENICKÉ VEČERY 2018
začátek vždy v 18:00
DATUM MÍSTO TÉMA SLOVO MÁ
Ne 21. 1. Dolní sbor ČCE Církvi v Efezu Jan Vopalecký
Po 22. 1. Kostel ŘKC Církvi ve Smyrně Lenka Freitingerová / Josef Fišer
Út 23. 1. Harmonie Ohrada (Diakonie) Církvi v Pergamu Pavel Kostečka
St 24. 1. Horní sbor ČCE Církvi do Thyatir František Král
Čt 25. 1. Křesťanské sbory Církvi do Sard Pavel Freitinger
Pá 26. 1. Církev adventistů sedmého dne Církvi do Filadelfie Bronislav Czudek
So 27. 1. BJB Rokytnice Církvi do Laodikeje Tomáš Pospíchal
Ne 28. 1. CB Jasenka Já jsem alfa i omega Daniel Ott

Novoroční verše 2018

Verš pro rok 2018

Sbor

Žalm 38,10 Před sebou máš, Panovníku, všechny moje tužby a můj nářek utajen ti není.

Staršovstvo

Jonáš 2,10 U Hospodina je spása.

Besídka

2 Korintským 13,11 Nakonec, bratří: žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi.

Dorost

Žalmy 69,33 Kdo se dotazujete na Boží vůli, okřejete v srdci.

Uturn

Přísloví 3,5-6 Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.

Střední generace

Žalm 84,13 Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž doufá v tebe!

Seniorklub

Malachiáš 3,20 Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích. Rozběhnete se a budete poskakovat jako vykrmení býčci

Hudební skupinky

Žalm 84,4-5 Hospodine zástupů, můj Králi a můj Bože! Blaze těm, kdo bydlí ve tvém domě, mohou tě zde vždycky chválit.

Diakonie

Žalm 92,5 Hospodine, svými skutky působíš mi radost, plesám nad činy tvých rukou

Elim Vsetín, o.p.s.

Abakuk 3,17-18 I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který je má spása.

Centrum Archa – Na Cestě, z. s

Žalmy 68,35 Uznejte Boží moc! Jeho vznešenost se klene nad Izraelem, jeho moc do mraků strmí.

Nové obzory astronomie

PozvánkaSrdečně zveme na přednášku astronoma Jiřího Srby, která se uskuteční v neděli 7 .ledna 2017 ve 13.00.