Dětská vánoční slavnost

Zveme všechny na Dětskou vánoční slavnost, která se koná 17.12. 2017 od 9,30.

Pojďme se společně s dětmi vydat na stopu vánočního dítěte.

Adventní setkání seniorů

V neděli 10. 12. 2017 zveme všechny seniory na Adventní setkání seniorů.

Začínáme ve 13,00, můžete se těšit na zpívání koled, občerstvení, malý dárek i překvapení.

Setkání se koná ve sborovém domě Církve bratrské, Horní Jasenka 102. Na místo konání vede 5 schodů.
Po předchozí telefonické domluvě (tel. 777 211 972) zajistíme dovoz a odvoz v rámci Vsetína.

Budeme moc rádi, pokud přijdete

Zpěvem k oslavě – cyklus koncertů

Plakát "Zpěvem k oslavě"Sbor Církve bratrské ve Vsetíně pořádá při příležitosti 100. výročí založení Církve bratrské na Valašsku cyklus podzimních koncertů pěveckých sborů pod názvem Zpěvem k oslavě.

neděle 12. listopadu 2017 – Pěvecké sdružení valašských učitelek
sobota 25. listopadu 2017 – EFFATHA – celorepublikový pěvecký sbor Církve bratrské
pátek 8. prosince 2017 – MIBIDIZO – dětský pěvecký sbor

Začátek všech koncertů je v 17:30.

Vstupné dobrovolné
Po skončení je zajištěno drobné občerstvení

Během koncertů představí svou činnost také dvě organizace poskytující sociální služby:

- ELIM Vsetín, o.p.s.
- NA CESTĚ, z.s.

Tisková zpráva.

S dětmi na výlet

V sobotu 21. 10. 2017 se vydáme na výlet do Zlína, kde navštívíme interaktivní výstavu Orbis Pictus Play.

Kde: na zámku ve Zlíně
Jak: autobusem v 7:30 z autobusového nádraží, případně autem (sraz v 9:00 na zámku)
Kdo: Děti školního věku + děti předškolního věku s doprovodem
Za kolik: 50 Kč
S sebou: průkazku na slevu na autobus, kapesné na suvenýry, svačinu a pití, dobrou náladu
Návrat: 13:20 na autobusové nádraží ve Vsetíně
Zodpovědná osoba: Pavla Hurtová

Pojeďte s námi!

Den otevřených dveří Na Cestě

Pracovníci spolku NA CESTĚ, z. s., Vás srdečně zvou na den otevřených dveří, který se uskuteční v pátek 23. 6. 2017 v budově spolku na adrese Palackého 138, Vsetín (růžový dům po pravé straně cestou na Horní město).

Den otevřených dveří začne v 10 hodin programem pro přihlášené třídní kolektivy ZŠ a SŠ a od 13 hodin bude otevřeno pro každého. Návštěvníci si budou moci prohlédnout naše prostory a vybavení a dozvědět se bližší informace o činnosti zapsaného spolku NA CESTĚ. V 15 hodin se navíc mohou zúčastnit moderované besedy s Lukášem Finsterlem a Petrem Hromadou, členy hokejového týmu VHK Vsetín. Dále na akci vystoupí kapela Shape The Cat. Bude také prostor k posezení uvnitř či venku s občerstvením. V průběhu celého odpoledne bude na zahradě probíhat graffiti jam a bude tedy možnost podívat se zblízka na práci writerů. Ředitel spolku Ing. Milan Kostelník k tomu dodává: „Téma, které se bude prolínat celým programem, zní Cíle a sny a jak jich dosáhnout. Přijďte se podívat. Těšíme se na Vás!“

Setkání s Liborem Michálkem

Přijďte si v pondělí 26.6.2017 v 18:00 vyslechnout příběh Libora Michálka, muže, který se postavil korupci.

Den Díků – OTEVŘENO!

Bůh často v Bibli nabádá, abychom slavili dny, kdy Bůh činil zázraky a velké věci. Jedna taková velká věc – vybudování bezbariérového přístupu – se také v nejbližší době završí slavností. V neděli 25. 6. 2017 od 15 hodin v našem sborovém domě na Jasence slavnostně Bohu a všem přítomným řekneme ZNOVU OTEVŘENO! Proběhne slavnost, kterou chceme poděkovat za Boží ochranu při budování i jeho štědrost, která napomohla toto náročné dílo dokončit. Dobrovolná práce, finanční dary i modlitební úsilí mnoha členů našeho sboru přinesly svůj výsledek. Za to jim patří velký dík. Součástí slavnosti bude vzpomínka na úsměvné i složité dny stavby, koncert hudebního tělesa, občerstvení a hlavně sousedské setkání všech, kteří na slavnost zavítají.

Nový přístup s výtahem ulehčí přístup do společné modlitebny mnoha budoucím generacím. Celý rozpočtový náklad v rozsahu cca 5, 5 mil Kč hradil ze svých zdrojů jesenecký sbor Církve bratrské. Částkou 50 000,- Kč podpořilo naše společné úsilí také město Vsetín.

Odstraňujeme bariéry spojené se vstupem. Chceme se však také více otevřít pro sousedy na Jasence i společnost ve Vsetíně. Na podzimní období chystá Sbor Církve bratrské na Jasence sérii koncertů pěveckých sborů. Série vyvrcholí vystoupením našeho celocírkevního pěveckého sboru Effatha 25. 11. 2017.

Na všechny akce jste srdečně zváni. OTEVŘENO!

Budování bezbariérového přístupu

Nedělní shromáždění 28. května 2017 nebude

V neděli 28. května 2017 se pravidelné shromáždění od 9:30 nekoná.

Můžete navštívit shromáždění některé z dalších vsetínských církví.

Odpoledne pro děti „Poznáváme přírodu“

Zveme všechny děti i rodiče na nedělní program Poznáváme přírodu, který se uskuteční 11.6.2017 ve 14:30.

Sraz před sborovým domem Církve bratrské na Jasence. Sportovní oblečení, pití a něco na opékání s sebou.

V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

Změna termínu čtvrtečních setkání nad Biblí

Od čtvrtka 30. dubna se pravidelná setkání nad Biblí konají od 18:30.