Co děláme

Věříme, že křesťanství není o tom, co děláme v neděli, ale o osobním vztahu s Ježíšem Kristem, který se projevuje v každodenním životě. A tak život sboru není v prvé řadě o nějakých akcích, ale o tom, že své životy spojujeme okolo Pána Boha. V neděli se scházíme, abychom mohli společně Boha uctívat, přemýšlet nad jeho slovem zapsaným v Bibli, ale také se dělit o své radosti a starosti, modlit se a být spolu. Nedělní bohoslužba je viditelná část našeho sborového života, ale ten pokračuje v menším skupinách v průběhu celého týdne. Ať již to je další biblické vzdělávání na Biblických hodinách, sdílení a přemýšlení nad božím slovem ve skupinkách, generační setkávání (besídka pro malé děti, dorostu pro větší děti, mládež, senioři) nebo osobní setkávání při různých příležitostech.

Všechny výše uvedené věci jsou jen příklady toho, jak se snažíme si vzájemně posloužit k duchovnímu růstu. Samozřejmě naše setkávání nejsou vyhrazena jen členům sboru, ale jsou otevřená každému, kdo si klade otázky o Bohu a chce se dozvědět něco více. Každého, kdo poznal Ježíše Krista jako svého osobního Spasitele a Pána a stal se součástí našeho společenství (ať již závazkem členství, nebo aktivní účasti a zapojením), chceme povzbuzovat k hlubšímu a důvěrnějšímu následování Ježíše Krista. Tuto naší touhu a zároveň výzvu označujeme pojmem „duchovní obnova“.

Budeme rádi, pokud se i Vy stanete součástí života našeho sboru a prožijete zde nezapomenutelná setkání s Bohem. Pokud přemýšlíte, jak se zapojit, můžete přijít na některé naše shromáždění nebo můžete kontaktovat kazatele nebo někoho z vedení sboru. Rádi Vás uvidíme.