Nedělní bohoslužba

Centrem našich setkávání je společná nedělní bohoslužba (shromáždění), kdy chceme všichni společně uctívat Boha, více ho poznávat skrze přemýšlení nad Biblí, ale také být jednoduše spolu. Začátek je vždy v 9:30, obvyklá délka je zhruba hodina a půl.

Bohoslužba je volně přístupná pro každého a není potřeba žádný speciální oděv. Ve shromáždění potkáte lidi v obleku i lidi v kraťasech a tričku. Obojí je normální, tak si nemusíte dělat starosti s tím, co na sebe. Pokud přijdete, můžete se těšit zejména na tyto věci:

  • kázání založené na Bibli
  • zpěv písní z křesťanského kancionálu (většinou za doprovodu varhan či klavíru) i písní modernějších (za doprovodu kytary a jiných nástrojů)
  • modlitby
  • oznámení o tom, co se aktuálně děje, pozvání na různé akce atd.

Při nedělní bohoslužbě nepoužíváme pevnou strukturu (liturgii), takže každé setkání je jiné. Současně s bohoslužbou pro dospělé probíhá v klubovnách program pro děti. Zhruba jednou za měsíc se v rámci nedělní bohoslužby koná Večeře Páně, která je určena všem křesťanům, kteří vyznávají Ježíše Krista jako svého osobního Spasitele a Pána, byli pokřtěni a jsou součásti nějakého křesťanského společenství. Při Večeři Páně se podává chléb a víno v kalichu, v přední části jsou však připraveny i kalíšky s vínem nebo moštem.

Bohoslužbu je možno poslouchat on-line. Také je možné si poslechnout některá kázání ze záznamu.