Skupinky

Toužíme po tom, abychom nebyli pouhou skupinou lidí, kteří se sejdou jednou za týden, a tak v našem sboru fungují také skupinky. Skupinka má být místem, kde se setkáváme k diskuzi nad Biblí, kde se můžeme společně modlit, ale také se podělit o své radosti a starosti – prostě být rodinou. Ve sboru je nás hodně, a tak je skupinka vhodným nástrojem k tomu, abychom nežili jen vedle sebe, ale spolu.

Ve sboru fungují skupinky dorostu, mládeže, střední generace i seniorů. Jsou buď mužské, ženské nebo smíšené. Scházejí se v rodinách, ve sborových prostorech  i na dalších místech. Zaměření skupinek může být různé, jsme otevřeni různým možnostem.

Pokud máš zájem stát se součástí nějaké skupinky nebo si to jen vyzkoušet, kontaktuj bratra kazatele.