Modlitebna

Současná budova modlitebny byla vystavěna v letech 1968 až 1972 dle návrhu Ing. arch. Pavla Vaněčka.

Stavba je situována na svažitém terénu v podélném zářezu kopce. Dominantní součástí je velký sál, jehož kapacita je 220 osob, který má vyšší asymetrickou sedlovou střechu. Bočně k němu přiléhá malý sál s kapacitou 60 osob. Oba sály jsou od sebe odděleny skládací dřevěnou stěnou doplněnou o masivní roztahovací závěs přispívající k hlukovému oddělení obou sálů. V hlavní části budovy jsou dále tři klubovny, kuchyň, chodba se šatnou a sociální zařízení. V boční části budovy s rovnou střechou je kancelář sboru, byt kazatele, technické zázemí a garáže v suterénu.

V přední části velkého sálu je vyvýšené pódium s dřevěnou kazatelnou a stupni pro zpěváky, pod stupni je křídlo. Sál je vybaven dřevěnými kostelními lavicemi vlastní výroby. V zadní části sálu se nacházejí klasické píšťalové varhany.

Výzdobu sálu tvoří dřevěný dubový kříž a stůl Páně, vytesaný z pískovcového kvádru. Starou smlouvu symbolizuje reliéf na stole Páně, který zobrazuje desky Mojžíšova Desatera v oblaku. Novou smlouvu symbolizuje kříž na stěně a Bible umístěná na podstavci na stole Páně. Autorem obou artefaktů je akademický sochař Jiří Seifert.

Do budovy se přistupuje od parkoviště po schodišti z pískovcového kamene. Od roku 2017 je budova vybavena bezbariérovým přístupem pomocí výtahu.