Vedení sboru

1. kazatel a správce sboru

  • Tomáš Pospíchal

Staršovstvo

  • Tomáš Hurta – místopředseda staršovstva
  • Milan Kostelník – hospodář
  • Vladimír Nedbal – zapisovatel
  • Břetislav Raška
  • Pavel Slováček
  • Karel Uhřík