Do rubriky Studijní materiály byly přidány texty o Večeři Páně. První z nich pod názvem "Eucharistie_navrh_Agendy.pdf" pochází z návrhu nové Agendy CB. Druhý z nich pod názvem "SV_VP_Zasady_35.pdf" je z návrhu nových Zásad CB. V rubrice NABÍDKA MATERIÁLŮ>Starší věroučná stanoviska odboru a RCB>Věrouka také najdete starší text "Současné otázky účasti na sv. Večeři Páně".