Bohoslužba na Jan 1 - Š. Evin
 
Filosofie Zásad CB - R. Hart a P.Černý
 
Božská a lidská stránka Písma - J. Henžel
 
Božská a lidská stránka Písma - D. Pastirčák
 
Obrácení, pokání, znovuzrození, posvěcení - K. Taschner
 
Obrácení, pokání, znovuzrození, posvěcení - D. Staněk
 
Svátosti - křest, J. Asszonyi
 
Manželství, rozvod, druhý sňatek - B. Matulík
 
Manželství, rozvod, druhý sňatek - P. Geldner
 
Modlitba, pokušení, duchovní boj - P. Raus
 
Modlitba, pokušení, duchovní boj - L. Trousil
 
Modlitební úvod 1Kor 13 - P. Paluchník
 
Smysl teologie - P. Hošek
 
Závěrečná bohoslužba - O. Kyml