Nejnovější

Jak žít svoji víru tváří v tvář něčemu, co neumíme změnit

V návaznosti na výzvy a hrozby naší doby publikuje Odbor pro vzdělávání při Radě Církve bratrské text "Jak žít svoji víru tváří v tvář něčemu, co neumíme změnit". Najdete ho na tomto přímém odkazu, nebo také v menu "Nabídka materiálů > Vyjádření odboru a RCB > Věrouka církve".

Přijímejte jedni druhého

Předchozí text "O jednotě křesťanů" doplňuje text obsahující aktuální důrazy pro význam a život společenství církve s názvem "Přijímejte jedni druhého" Je dostupný na tomto přímém odkazu a také v položce nabídky Vyjádření odboru a RCB>Věrouka církve.

O jednotě křesťanů

Na tomto odkazu zveřejňujeme stanovisko Odboru vzdělávání při Radě CB na téma "O jednotě křesťanů". Stanovisko najdete i ve složce "Nabídka materiálů>Vyjádření odboru a RCB>Věrouka církve".

Křesťané a světská moc

Překládáme stanovisko k aktuálnímu tématu vztahu křesťanů a státní moci. Najdete ho na tomto přímém odkazu a nebo ve složce Vyjádření odboru a RCB > Etické otázky.

 

     Vítáme Vás na stránkách Vzdělávacího odboru při Radě Církve bratrské. Najdete tu materiály spojené s jeho činností, ale i záznamy pastorálních konferencí a zajímavé ordinační práce. Většina materiálů je uložena jako dokumenty ve formátu PDF, které je možné stahovat a tisknout. Podobně zde uložené zvukové soubory jsou nejen přehratelné, ale také se dají uložit. Aktuální personální složení odboru najdete v nabídce O nás. Přejeme vám, aby vám zde uložené informace a názory byly k užitku a požehnání.