V tomto odkazu můžete pro inspiraci nahlédnout do seznamu četby vašich kolegů kazatelů za rok 2016, který je doplněn stručnými postřehy a komentáři.