V nabídce Studjní materiály najdete starší ale stále aktuální článek P. Černého k problematice křtu v Církvi bratrské. Osvětluje se v něm přístup naší církve ke křtu dětí i dospělých včetně stručného historického vývoje stanoviska naší církve k problematice křtu.