Materiály z pastorálky na téma Pastorace, kterou pro nás organizačně zajistil severomoravský seniorát, najdete po přihlášení na ústředním webu církve.