V hlavní nabídce se objevila nová položka "Další příspěvky", která má sloužit jako fórum názorů, které buďto neprošly redakční úpravou, nebo nejsou oficiálním stanoviskem ani Oboru pro vzdělávání ani Rady Církve bratrské. Přesto by mělo jít o důležité podněty k zamyšlení. Zároveň jde o prostor k vyjádření různých teologických názorových proudů v naší církvi.