Vytisknout

Na odkazu Nabídka materiálů>Celoživotní vzdělávání najdete soubory se seznamy domácí i cizojazyčné literatury určené pro kazatele a další pracovníky církve k celoživotnímu vzdělávání.