Vytisknout

Do složky Další příspěvky>Karel Taschner-studijní materiály byly přidány výkladové poznámky k Janovu evangeliu, Skutkům apoštolů a knize proroka Jonáše.