Překládáme stanovisko k aktuálnímu tématu vztahu křesťanů a státní moci. Najdete ho na tomto přímém odkazu a nebo ve složce Vyjádření odboru a RCB > Etické otázky.