V návaznosti na výzvy a hrozby naší doby publikuje Odbor pro vzdělávání při Radě Církve bratrské text "Jak žít svoji víru tváří v tvář něčemu, co neumíme změnit". Najdete ho na tomto přímém odkazu, nebo také v menu "Nabídka materiálů > Vyjádření odboru a RCB > Věrouka církve".