Jak se postavit k tomu, když nám svět ukazuje svoji odpudivou tvář? To se pokouší postihnout text, který nabízíme k četbě i stažení pod titulkem "Tváří v tvář zlému". Trvale je uložen na "Nabídka materiálů→Studijní materiály" a také v sekci stanovisek na portálu cb.cz.