V návaznosti na výzvy a hrozby naší doby publikuje Odbor pro vzdělávání při Radě Církve bratrské text "Jak žít svoji víru tváří v tvář něčemu, co neumíme změnit". Najdete ho na tomto přímém odkazu, nebo také v menu "Nabídka materiálů > Vyjádření odboru a RCB > Věrouka církve".

Předchozí text "O jednotě křesťanů" doplňuje text obsahující aktuální důrazy pro význam a život společenství církve s názvem "Přijímejte jedni druhého" Je dostupný na tomto přímém odkazu a také v položce nabídky Vyjádření odboru a RCB>Věrouka církve.

Překládáme stanovisko k aktuálnímu tématu vztahu křesťanů a státní moci. Najdete ho na tomto přímém odkazu a nebo ve složce Vyjádření odboru a RCB > Etické otázky.

Na tomto odkazu zveřejňujeme stanovisko Odboru vzdělávání při Radě CB na téma "O jednotě křesťanů". Stanovisko najdete i ve složce "Nabídka materiálů>Vyjádření odboru a RCB>Věrouka církve".

Nabízíme text, který je tentokrát na obecné téma, které je ale stálou výzvou. Jde o téma "Laciná milost". Laciná milost bez důsledků v osobním životě i mezilidských vztazích je stálým pokušením křesťanů i církve, která se snaží kázat a žít Boží milost zjevenou v Kristu. Text najdete na tomto přímém odkazu ale také ve složce "Studijní materiály".