Jak se postavit k tomu, když nám svět ukazuje svoji odpudivou tvář? To se pokouší postihnout text, který nabízíme k četbě i stažení pod titulkem "Tváří v tvář zlému". Trvale je uložen na "Nabídka materiálů→Studijní materiály" a také v sekci stanovisek na portálu cb.cz.

Přidali jsme nahrávky a prezentace z naší lednové pastorálka. Najde je zde a nebo v nabídce Pastorálky>rok 2023>Lednová pastorálka.

Předchozí text "O jednotě křesťanů" doplňuje text obsahující aktuální důrazy pro význam a život společenství církve s názvem "Přijímejte jedni druhého" Je dostupný na tomto přímém odkazu a také v položce nabídky Vyjádření odboru a RCB>Věrouka církve.

V návaznosti na výzvy a hrozby naší doby publikuje Odbor pro vzdělávání při Radě Církve bratrské text "Jak žít svoji víru tváří v tvář něčemu, co neumíme změnit". Najdete ho na tomto přímém odkazu, nebo také v menu "Nabídka materiálů > Vyjádření odboru a RCB > Věrouka církve".

Na tomto odkazu zveřejňujeme stanovisko Odboru vzdělávání při Radě CB na téma "O jednotě křesťanů". Stanovisko najdete i ve složce "Nabídka materiálů>Vyjádření odboru a RCB>Věrouka církve".