Na TOMTO odkazu najdete zvukové záznamy i doprovodné presentace z pastorálky na téma "Manželství a rodina"  v Seči 16.-18.9.2019. Na TOMTO odkazu se dostanete přímo na zvukové záznamy. Všechny materiály  ze Seče ale i předchozích pastorálek jsou trvale přístupné pomocí "Nabídky materiálů" ve složce "Pastorálky".

   V hlavní nabídce se objevila nová položka "Další příspěvky", která má sloužit jako fórum názorů, které buďto neprošly redakční úpravou, nebo nejsou oficiálním stanoviskem ani Oboru pro vzdělávání ani Rady Církve bratrské. Přesto by mělo jít o důležité podněty k zamyšlení. Zároveň jde o prostor k vyjádření různých teologických názorových proudů v naší církvi. 

Do nabidky Studijní materiály - 40 dní s Biblí byl přidáno letošní předvelikonční čtení na téma našeho křestního dědictví.

Předkládáme studijní materiál, který pojednává z biblického pohledu téma pravdy. Z úvodu dokumentu vybíráme:  "Přesto, že někteří hovoří či píší o naší době jako post-pravdivé, nechceme na hledání pravdy rezignovat. Věříme, že pravda existuje, že se nejedná o věc vkusu, pocitu nebo doby...." Text najdete buďto na tomto přímém ODKAZU nebo v sekce Studijní materiály.

Studijní materiál "Role muže a ženy" (autor David Beňa), který přináší ke zvážení a hlubšímu studiu různé biblické obrazy mužství a ženství najdete na tomto přímém ODKAZU nebo v sekci Studijní materiály.