Studijní materiál "Role muže a ženy" (autor David Beňa), který přináší ke zvážení a hlubšímu studiu různé biblické obrazy mužství a ženství najdete na tomto přímém ODKAZU nebo v sekci Studijní materiály.

Podívejte se ve složce Havlíčkův Brod 2019 na prezentace a texty z konference a poslechněte si zvukové záznamy přednášek a kázání. Složka je též přístupná z "Nabíkdy materiálů">"Pastorálky"

Na tomto přímém odkazu naleznete vyjádření OPV k tématu pornografie zpracované autory D. Novák, P. Raus a D. Beňa z pastoračního, psychologického i biblického pohledu. Vyjádření je zařazeno do složky Vyjádření odboru a RCB, podsložky Etické otázky.

V nabídce pastorálky 2018 se dostanete na zvukové záznamy a materiály z pastorálky v Seči u Chrudimi "Děti dneška". Na  tomto odkazu na portál cb.cz naleznete po přihlášení zvukový záznam a poznámky k přednášce D. Féra Děti dneška.

Do složky Studijní materiály byla přidána příručka k převelikonoční akci 40 dní s Biblí na rok 2018 tentokrát na téma čtení Bible.