Příspěvky z lednové pastorálky v Havlíčkově Brodě najdete na církevním portálu po přihlášení na svých nástěnkách. Na tomto ODKAZU najdete veřejně přístupná kázání Petra Jaroše a Pavla Javornického.

Na tomto odkazu nalezenete článek br. Pavla Černého, který je věnován úloze a struktuře staršovstva. Trvale je článek uložen ve složce Studijní materiály. Články jsou řazeny podle názvů v abcedním pořadí.

Ve dnech 12. - 13. října 2017 se v Litomyšli uskuteční seminář určený kazatelům, ale také učitelům dospělých, vedoucím mládeže či dorostu. Bude se věnovat palčivým otázkám biblického vyučování: Jakou látku nám zadává Bible? Jaké problémy, výzvy a možnosti před nás staví naše doba? Co máme vyučovat? A jak to máme dělat? Do teorie a praxe biblického vzdělávání nás uvede farář Bernhard Rothen (CH), který u nás již dvakrát vyučoval. Kurz bude simultánně překládán z němčiny. Součástí kurzu bude workshop věnovaný zkušenostem českých lektorů. Detaily a přihlášky najdete na stránkách ETS. Program najdete TADY.

Materiály z pastorálky na téma Pastorace, kterou pro nás organizačně zajistil severomoravský seniorát, najdete po přihlášení na ústředním webu církve.

V nabídce Studjní materiály najdete starší ale stále aktuální článek P. Černého k problematice křtu v Církvi bratrské. Osvětluje se v něm přístup naší církve ke křtu dětí i dospělých včetně stručného historického vývoje stanoviska naší církve k problematice křtu.