Do kategorie Studijní materiály > 40 dní s Biblí byla přidána letošní příručka pro tuto akci. V této kategorii naleznete všechny příručky od počátku této celocírkevní akce od roku 2012. Podle svého uvážení je můžete použít k vyučování ve svém sboru.

Zvukové záznamy najdete tady i tady. Na tomto odkazu nahlédnete na zvukové záznamy i dosud dostupné písemné materiály.

V tomto odkazu můžete pro inspiraci nahlédnout do seznamu četby vašich kolegů kazatelů za rok 2016, který je doplněn stručnými postřehy a komentáři. 

Zde si můžete přečíst koreferát D. Beni k přednášce "Vítězné tažení ateismu?" P. Hoška na pastorálce 30.1.2017 v Havlíčkově Brodě.

Do záložky ODKAZY byly vloženy odkazy na stránky Sdružení evangelikálních teologů a jím vydávaný časopis.