Kázání

Chvály Lydie T.

2019

Vánoční úklid srdce – B. Kaleta

Dluh lásky – J. Ptáček

Zaslechnout Boží hlas – hlas naděje – J. Ptáček

Jak se setkat s Kristem – V. Homolka

Vyhnání prodavačů z chrámu – B. Kaleta

Osvobozující strach Zj 1,9-18 – J. Ptáček

Milosrdenství podle krále Davida – B. Kaleta

Ester – série kázání B. Kaleta