Image

26. září 1926

Slavnostní shromáždění k osamostatnění sboru

Václav Svoboda

První instalovaný kazatel sboru

Brožura k 90.výročí založení sboru

V roce 2016 slavil náš sbor Církve bratrské 90 let od svého osamostatnění. Byl prostudován sborový archív a vydala drobná publikace, která popisuje začátky našeho sboru, jeho budování a rozvoj. Připojili se krátké informace o jednotlivých kazatelích sboru, o stanicích, o bohatosti různých aktivit ve sboru.

Při této badatelské práci bylo objeveno v archivních materiálech mnoho zajímavého, řadu krásných dobových fotografií, ale také mezery, které máme v dokumentech a v informacích. Hledání
některých údajů by si zasloužilo jistě více úsilí a pátrání v matrikách a archivech obcí a v archivech Rady Církve bratrské a jiných sborů.

Při pohledu zpět nám nezbývá než děkovat za Boží milost a Jeho vedení. Děkujeme všem, kdo pomohli s fotografiemi a s nejrůznějšími informacemi.

Sepsáno v Benátkách nad Jizerou, září 2016