Podpořte nás

Jsme nestátní nezisková organizace navazující na sociální služby. Organizujeme aktivity zejména pro seniory a osoby v tíživé životní situaci v našem okolí.

Pro realizaci naších aktivit je pro nás nezbytná podpora veřejnosti a veřejného sektoru. Každý dar, ať již finanční nebo materiální, ale také poradenská služba či osobní pomoc má pro nás velký význam. Konec konců nikdo z nás neví, kdy některou z těchto služeb budeme sami potřebovat. Děkujeme, že jste s námi!

Co můžete získat podporou naší Pobočky?
– pravidelné informace o dění v naší organizaci

pozvání na případné kulturní benefiční akce

– podporou naší činnosti se můžete i vy podílet na pomoci a službě lidem kolem nás

– samozřejmostí je pro nás veřejná prezentace vaší pomoci (při respektování vašeho přání)

možnost daňových odpočtů dle Zákona 586/1992 Sb. v platném znění o dani z příjmů, který umožňuje dárcům odečíst z daňového základu částky darů poskytnutých na charitativní účely. Fyzické osoby mohou podle § 15 odst. 8 od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková částka za zdanitelné období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Nejvýše však lze odečíst 10% ze základu daně. Právnické osoby dar mohou odečíst podle § 20 odst. 8, pokud částka činí alespoň 2000 Kč, nejvýše však 5% ze základu daně.

Přispějte na účet Pobočky Diakonie Církve bratrské v Brně:

Číslo účtu: 2700892264/2010

  • Pro potvrzení o daru a zasílání informací nás prosím kontaktujte na e-mailu: brno@diakonie.cb.cz
  • Do poznámky napište účel daru

Jak nás můžete podpořit?