Hod Beránka 2020

by Petr Dadak, 5.4.2020

Přivítání

Ahoj účastnící Hodu Beránka 2020,

Letos se nemůžeme v předvečer Velkého pátku sejít k našemu tradičnímu Hodu Beránka, připomínce poslední večeře Ježíše s učedlníky, která byla zároveň připomínkou vysvobození Izraele z Egyptského otroctví. Nemůžeme se v průběhu společné večeře zamýšlet nad velikonočními událostmi, nemůžeme u zapáleného krbu společně zpívat velikonoční písně a společně nahlas z Bible číst velikonoční evangelium, nemůžeme společně jít do nočního parku jaksi vzdáleně připomínajícího Olivetskou horu nad nočním Jeruzalémem a tam se každý sám zamýšlet nad dopadem velikonočních událostí na svůj osobní život, nemůžeme přenocovat v kostele a společně se účastnit ranní velkopáteční bohoslužby.

Nemůžeme spolu, ale můžeme každý sám. A vlastně ... I když býváme na Hod Beránka spolu, stejně se v duchu zamýšlíme každý sám, zejména v tom parku. Tentokrát to prostě bude naopak - budeme každý sám a přece budeme spolu.

A protože letos děláme věci jinak a protože Velikonoce jsou vícedenním svátkem, bude i naše velikonoční zamyšlení vícedenní a bude se nám postupně otevírat v podobě velikonočního kalendáře. Když můžou být vánoční kalendáře se sladkostmi, tak proč ne velikonoční kalendář s biblickými texty a zamyšleními? A možná i tu sladkost nám to zprostředkuje:

Přísloví 24:13 (SP)  Můj synu, jez med, protože je dobrý, med z plástve je sladký na jazyku. 14  Poznej, že taková je moudrost pro tvou duši. Když ji nalezneš, budeš mít budoucnost a tvoje naděje nebude zmařena.

Letošní Velikonoce o něco přijdeme a něco jiného získáme. Přijdeme o vzájemné společenství při bohoslužbách a dalších setkáních a tím získáme čas na osobní společenství s Bohem. Pojďme ho dobře využít.

Zamyšlení na jednotlivé dny:

Texty připravil D.S.