Oznámení 14. května 2023

by Administrátor, 13.5.2023

• Zveme vás na modlitební chvilky: v 9:20 v dolních místnostech a čtvrt hodiny po skončení shromáždění v místnosti za varhanami. A na individuální modlitby po shromáždění s bratry a sestrami označenými cedulkou "Modlitby" vzadu v sále.
• Ve středu 17. května nám na biblické hodině bude sloužit slovem bratr Josef Vávra.
• V neděli 21. května nám kázáním bude sloužit bratr vikář Vojtěch Barot. A tutéž neděli se sejdeme ještě v 17 hodin k setkání nad vizitační zprávou.
• Rádi bychom připomněli, že pokud chcete darovat anonymně dar sboru, můžete tak učinit do kasičky na dveřích vzadu v sále. Dále je možné přispívat převodem na účet – na nástěnce ve vestibulu je QR kód pro snadnější zadání platby.
• 2. června se budeme účastnit Noci kostelů, program najdete na nástěnce, v květnovém Kompase a na webových stránkách sboru. Uvítáme každého, kdo by se chtěl zapojit do příprav a také do pořadatelské služby. Ochotné pomocníky prosíme, aby se zapisovali do tabulky na nástěnce.
• Rozloučení se zesnulou sestrou Hankou Zemčíkovou proběhne v pondělí 22. května od 16.00.
• Sestra Horňáčková a manželé Brančovi pozdravují celý sbor.

Bez komentáře


Zanechte vzkaz

Your email address will not be published Povinné položky jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*