Oznámení 17. března

Dnes v 15 hodin zveme všechny členy na výroční členskou schůzi. Po dobu konání členské schůze bude zajištěno hlídání dětí, zájemci, nechť se hlásí u sestry Aničky Rousové. Podněty pro členskou schůzi přijímají br. Petr Kvapil a Lukáš Pacek, případně kterýkoliv člen staršovstva. Kdo si nevyzvedl výroční zprávu, nechť tak učiní ve vestibulu nebo se může seznámit se zprávou na webových stránkách v sekci pro členy.
Večírek dnes již nebude.

V úterý 19. března bude biblická skupinka. Skupinku vede bratr kazatel Asszonyi a zván je každý.

Ve středu 20. března bude bratr kazatel Jan Asszonyi pokračovat ve výkladu slov z kříže. Tentokrát to bude třetí slovo z kříže: „Ženo, hle, tvůj syn.“ „Hle, tvá matka.“ Začátek je v 18 hodin.

Ve čtvrtek 21. března se sejdou kluci na čaj.

Příští neděli 24. března ve 14:30 bude pokračovat společné vyřezávání betlému. Přijít může každý, kdo má zájem vyřezávat.

Sestra Livia Michlová ve spolupráci se sborovou diakonií zve na zájezd, jehož cílem je tentokrát zámek a město Litomyšl. Zájezd se koná v sobotu 6. 4. 2019, platba 300 Kč probíhá v knihkupectví Naděje.

Ve vestibulu a na webových stránkách je k dispozici brožurka 40 dní s Biblí. Můžete ji použít pro osobní ztišení v postní době před Velikonocemi.

Domácí hospic Tabita při hospici sv. Alžběty v Brně naléhavě hledá zdravotní sestry do svého týmu, podrobnosti jsou na nástěnce.

Bez komentáře


Zanechte vzkaz

Your email address will not be published Povinné položky jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*